Konzultačné hodiny s predsedom klubu

Vážení rodičia detí z nášho klubu,

náš klub prechádza stále počiatočným obdobím fungovania a veci sa neustále vyvíjajú vpred. Keďže sú vaše deti zaregistrované v našom hokejovom klube a tiež tak ako ja (som tiež rodič hráča v našom klube) riešite budúcnosť svojich detí, rozhodol som sa, že vám budem max. nápomocný a pomôžem vám  zorientovať sa v systéme hokej - škola a poskytnúť vám čo najviac informácií. Preto pre tieto pre každého potrebné informácie, zriaďujem konzultačné  hodiny a to každý utorok v čase od 16:30 do 17:30 hod. v priestoroch Arény Sršňov v Sršeň Caffe.

Budem rád, ak sa na mňa s vašimi podnetmi obrátite, aby sme tento náš maličký klub posúvali stále vpred.

Ďakujem vám,
Marek Mergleský

Hokejové triedy 5-6

Vitajte na podstránke kategórie Hokejové triedy 5-6 hokejového klubu HK Sršne Košice. Na tomto mieste nájdete všetky dôležité informácie o tejto kategróií, hráčoch, tréningoch či trenéroch.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa hokejovej prípravky, prípadne máte dobrý nápad ako posunúť našu prípravku vpred napíšte nám na info@arenasrsnov.sk a radi vám odpovieme.

Prečítajte si zaujímavý aj článok o hokejbale - Prečo hokejbal ako doplnkový šport k hokeju

Platba za činnosť

Príspevok na športovú činnosť klubu HK Sršne Košice je určený nasledovne:

Sezónny poplatok 2018/2019 HT5/6 - 350.00 € je splatný v dvoch splátkach: september 200€, január 150€. Vedúci: Juraj Komloš – 0948 833 392, mail: juraj.komlos@gmail.com. Peniaze prosíme odovzdať v stanovených termínoch vedúcemu družstva.

+ doložiť do 15. septembra vzdelávací preukaz dieťaťa

Ak dieťa začne so športovou prípravou počas sezóny, zaplatí alikvotnú časť za tú časť sezóny, počas ktorej absolvuje športovú prípravu.

V prípade, že klub navštevujú dvaja súrodenci, tak má rodič nárok na zľavu z členského poplatku. Zľavu vo výške 50 % z členského poplatku si rodič uplatní na mladšie dieťa.

UPOZORNENIE: Platba za športovú činnosť je nevratná, s výnimkou prípadov dlhodobej PN potvrdenej lekárom (viac ako 2 mesiace). V prípade, že platba nebude uhradená ani v náhradnom termíne do 5 kalendárnych dní odo dňa splatnosti, po upozornení trénerom príslušnej kategórie môže klub pristúpiť k dočasnému obmedzeniu športovej činnosti pre hráča/hráčku.

Tréningy

Hráči

HT 5-6 2018/2019 mladší žiaci


1. Bálint Richard
2. Beer Alex
3. BenkoAlexander
4. Bernát Dávid
5. Bratko Matej
6. Fečíková Michaela
7. Feigl Dávid
8. Feigl Tomáš
9. Fussek Samuel
10. Jaš Jakub
11. Komloš Nikola
12. Korček Dalibor
13. Kováč Ondrej
14. Piekar Rastislav
15. Pošta Filip
16. Starec Jakub
17. Sukovský Richard
18. Šablatúra Bohuš
19. Škamla Alex
20. Vrba Martin
21. Záles Marek
22. Zippi Daniel

Sponzori