Jarný športovo – hokejový tábor s kurzom korčuľovania v Aréne Sršňov

Jarný športovo – hokejový tábor s kurzom korčuľovania v Aréne Sršňov

Dobrý deň, touto cestou by sme vás chceli pozvať na jarný denný športovo - hokejový tábor hokejového klubu HK Sršne Košice. Tábor sú určené pre deti od 5 do 12 rokov, ktoré budú rozdelené do skupín podľa veku a výkonnosti. Kemp je vhodný aj pre dievčatá a taktiež pre úplných začiatočníkov.

Usporiadateľ: HK Sršne Košice

Termíny denného tábora:     

Miesto konania: Zimný štadión Aréna Sršňov, Drábova 3, 040 23  Košice – sídl. KVP.

Kontaktná osoba: Denisa Demjénová, tel. kontakt: + 421 903 121 293, email:

Cena tábora: 240 € / dieťa / 5 dní. Počet účastníkov je obmedzený. Členovia HK Sršne Košice majú 10% zľavu z ceny kempu. Zľava 10% pre súrodenca. Jednotlivé zľavy nie je možné zlúčiť.

Cena tábora zahŕňa:

*Zapožičanie výstroje len pre úplných začiatočníkov vo veku 5-8 rokov.

Program tréningového dňa**:  Pondelok, Streda, Piatok

Program tréningového dňa**: Utorok, Štvrtok

**Denný rozvrh je orientačný, môže sa zmeniť podľa okolností.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prihlásenie: Záväznú prihlášku vyplňte do 20.2.2023. Po odoslaní prihlášky je nutné uhradiť zálohu za kemp vo výške 120,-€ (možnosť uhradiť aj plnú sumu) do 5 kalendárnych dní odo dňa registrácie do pokladne hokejového klubu HK Sršne Košice na zimnom štadióne Aréna Sršňov (p.Demjénová – 0903 121 293). Ak objednávateľ nezaplatí zálohu do 5 pracovných dní od vyplnenia tohto prihlasovacieho formuláru, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.

 Poznámka: Po dohode je možné zabezpečiť aj ubytovanie pre  zúčastnených (za príplatok).

Je potrebné so sebou doniesť:

​Nie je dovolené nosiť predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť. Klenoty, mobilné telefóny, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí každý na vlastnú zodpovednosť. Škody spôsobené úmyselným konaním budú prekonzultované so zákonným zástupcom dieťaťa, poškodenou stranou a hradené až do výšky ako určil majiteľ, alebo prevádzkovateľ zariadenia. 

Tešíme sa na vás!

PRIHLÁŠKA

PRIHLÁŠKA

Prihlásenie: Záväznú prihlášku vyplňte do 20.02.2023.
Po odoslaní prihlášky je nutné uhradiť zálohu za kemp vo výške 120,- € (možnosť uhradiť aj plnú sumu) do 5 kalendárnych dní odo dňa registrácie do pokladne hokejového klubu HK Sršne Košice na zimnom štadióne Aréna Sršnov (p. Demjénová – +421 903 121 293). Ak objednávateľ nezaplatí zálohu do 5 pracovných dní od vyplnenia tohto prihlasovacieho formuláru rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi. V prípade záujmu o preplatenie letného tábora zamestnávateľom sa cena denného tábora navyšuje o 20 %.

Storno podmienky:

Sponzori