1. Sršňovský letný hokejový kemp!
1. Sršňovský letný hokejový kemp je tu!

Za prvý deň od spustenia projektu máme už sedem prihlásených malých hokejistov, ktorí sa chcú hokejom baviť aj v dennom letnom tábore! Kemp je určený aj pre nekorčuľujúce deti, ktorým poskytneme zadarmo kompletnú hokejovú výstroj vrátane korčulí, hokejovej prilby a hokejky. Teraz si to môže prísť vyskúšať každý. Radi medzi nami privítame aj hráčov z iných hokejových klubov. Kemp je určený pre deti od 5 do 12 rokov, ktoré budú rozdelené do skupín podľa veku a výkonnosti. Kemp je vhodný aj pre dievčatá a taktiež pre úplných začiatočníkov. Tak neváhaj a prihlás sa. Prihlášku nájdete aj na tomto mieste - LETNÝ KEMP.

Náš 1. Sršňovský letný hokejový kemp je zaplnený! Vyplnením prihlášky Vás budeme registrovať ako náhradníkov, prípadne pri vyššom počte nahlásených detí pre Vás urobíme ďalší termín hokejového letného tempu.

Usporiadateľ: HK Sršňe Košice

Termín letného kempu: od 01.07.2019 do 05.07.2019

Miesto konania: Zimný štadión Aréna Sršňov, Drábova 3, 040 23 Košice – sídl. KVP. Pozrite si video o našom krásnom štadióne, kde bude kemp prebiehať.

Kontaktná osoba: Denisa Demjénová, tel. kontakt: + 421 903 121 293, email:

Cena kempu: 195 € / osoba / 5 dní. Počet účastníkov je obmedzený. Členovia HK Sršne Košice majú 10% zľavu z ceny kempu. Zľava 10% pre súrodenca. Zľava 10% za úhradu do 30.04.2019. Jednotlivé zľavy nie je možné zlúčiť.

Cena kempu zahŕňa:

*Zapožičanie výstroje platí len pre úplných začiatočníkov vo veku 5 až 8 rokov.

Hosťami hokejového kempu budú extraligový hráči a hráči ďalších európskych súťaží.

Program tréningového dňa**: Pondelok, Streda, Piatok

Program tréningového dňa**: Utorok, Štvrtok

**Denný rozvrh je orientačný, môže sa zmeniť podľa okolností.

V piatok 05.07.2019 v čase od 16:00 hod. bude 1. Sršňovský letný hokejový kemp ukončený grill párty pre deti a ich rodičov.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka: Po dohode je možné zabezpečiť aj ubytovanie pre zúčastnených (za príplatok).

Je potrebné so sebou doniesť:
– kópiu karty poistenca
– hokejovú výstroj (pre úplných začiatočníkov vo veku 5-8 rokov bude hokejová výstroj zapožičaná zadarmo)
– športové oblečenie
– 2 x suché prádlo (ribano, termoprádlo, ponožky)

​Nie je dovolené nosiť predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť. Klenoty, mobilné telefóny, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí každý na vlastnú zodpovednosť. Škody spôsobené úmyselným konaním budú prekonzultované so zákonným zástupcom dieťaťa, poškodenou stranou a hradené až do výšky ako určil majiteľ, alebo prevádzkovateľ zariadenia.

Tešíme sa na vás!
Tím Arény Sršňov

Prihláška do letného kempu

Prihlásenie: Záväznú prihlášku vyplňte do 15.06.2019.
Po odoslaní prihlášky je nutné uhradiť zálohu za kemp vo výške 95,- € (možnosť uhradiť aj plnú sumu) do 10 kalendárnych dní odo dňa registrácie do pokladne hokejového klubu HK Sršne Košice na zimnom štadióne Aréna Sršnov (p. Demjénová – +421 903 121 293). Ak objednávateľ nezaplatí zálohu do 10 pracovných dní od vyplnenia tohto prihlasovacieho formuláru rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.

Storno podmienky:

Sponzori