1. Sršňovský letný hokejový kemp!
1. Sršňovský letný hokejový kemp je tu!

Za prvý deň od spustenia projektu máme už sedem prihlásených malých hokejistov, ktorí sa chcú hokejom baviť aj v dennom letnom tábore! Kemp je určený aj pre nekorčuľujúce deti, ktorým poskytneme zadarmo kompletnú hokejovú výstroj vrátane korčulí, hokejovej prilby a hokejky. Teraz si to môže prísť vyskúšať každý. Radi medzi nami privítame aj hráčov z iných hokejových klubov. Kemp je určený pre deti od 5 do 12 rokov, ktoré budú rozdelené do skupín podľa veku a výkonnosti. Kemp je vhodný aj pre dievčatá a taktiež pre úplných začiatočníkov. Tak neváhaj a prihlás sa. Prihlášku nájdete aj na tomto mieste - LETNÝ KEMP.

Usporiadateľ: HK Sršňe Košice

Termín letného kempu: od 01.07.2019 do 05.07.2019

Miesto konania: Zimný štadión Aréna Sršňov, Drábova 3, 040 23 Košice – sídl. KVP. Pozrite si video o našom krásnom štadióne, kde bude kemp prebiehať.

Kontaktná osoba: Denisa Demjénová, tel. kontakt: + 421 903 121 293, email:

Cena kempu: 195 € / osoba / 5 dní. Počet účastníkov je obmedzený. Členovia HK Sršne Košice majú 10% zľavu z ceny kempu. Zľava 10% pre súrodenca. Zľava 10% za úhradu do 30.04.2019. Jednotlivé zľavy nie je možné zlúčiť.

Cena kempu zahŕňa:

*Zapožičanie výstroje platí len pre úplných začiatočníkov vo veku 5 až 8 rokov.

Hosťami hokejového kempu budú extraligový hráči a hráči ďalších európskych súťaží.

Program tréningového dňa**: Pondelok, Streda, Piatok

Program tréningového dňa**: Utorok, Štvrtok

**Denný rozvrh je orientačný, môže sa zmeniť podľa okolností.

V piatok 05.07.2019 v čase od 16:00 hod. bude 1. Sršňovský letný hokejový kemp ukončený grill párty pre deti a ich rodičov.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka: Po dohode je možné zabezpečiť aj ubytovanie pre zúčastnených (za príplatok).

Je potrebné so sebou doniesť:
– kópiu karty poistenca
– hokejovú výstroj (pre úplných začiatočníkov vo veku 5-8 rokov bude hokejová výstroj zapožičaná zadarmo)
– športové oblečenie
– 2 x suché prádlo (ribano, termoprádlo, ponožky)

​Nie je dovolené nosiť predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť. Klenoty, mobilné telefóny, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí každý na vlastnú zodpovednosť. Škody spôsobené úmyselným konaním budú prekonzultované so zákonným zástupcom dieťaťa, poškodenou stranou a hradené až do výšky ako určil majiteľ, alebo prevádzkovateľ zariadenia.

Tešíme sa na vás!
Tím Arény Sršňov

Prihláška do letného kempu

Prihlásenie: Záväznú prihlášku vyplňte do 15.06.2019.
Po odoslaní prihlášky je nutné uhradiť zálohu za kemp vo výške 95,- € (možnosť uhradiť aj plnú sumu) do 10 kalendárnych dní odo dňa registrácie do pokladne hokejového klubu HK Sršne Košice na zimnom štadióne Aréna Sršnov (p. Demjénová – +421 903 121 293). Ak objednávateľ nezaplatí zálohu do 10 pracovných dní od vyplnenia tohto prihlasovacieho formuláru rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.

Storno podmienky:

Sponzori