Darujte 2% z dane Sršňom Košice
25.03.2021
Darujte 2% z dane Sršňom Košice

Podporte mládežnícky hokej v Košiciach a darujte 2% z dane Sršňom Košice (občianske združenie HK Sršne Košice, IČO: 42 33 17 57, Omska 2, 040 01 Košice).

Ak ste zamestnanec, ktorý nepodáva daňové priznanie – podáva za vás zamestnávateľ:

 1. Svojho zamestnávateľa požiadajte, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov fyzickej osoby.
 2. V potvrdení je uvedený dátum zaplatenia dane a výška dane, z ktorej si vypočítate sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, a to vo výške:
  • 2% z vašej zaplatenej dane (minimálne však 3 Eurá), ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom alebo ste ako dobrovoľník odpracovali menej ako 40 hodín,
  • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti od organizácie/organizácií, v ktorých ste v roku 2020 ako dobrovoľník pracovali.
 3. Vytlačené a podpísané Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte na daňový úrad podľa vášho bydliska alebo nám ho doručte do Aréna Sršňov, Drábova 3, 040 23 Košice (kontakt. osoba p. Demjénová, tel. číslo 0903 121 293) alebo nám ho pošlite emailom na a to najneskôr do 31.3.2021 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak ste odpracovali v roku 2020 ako dobrovoľník najmenej 40 hodín, pripojte aj Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

 1. Vypočítajte si 2% z Vašej dane ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo ste odpracovali menej ako 40 dobrovoľníckych hodín. Minimálna suma sú 3€.
 2. Vypočítajte si 3% z Vašej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín a získate o tom Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 ako dobrovoľník pracovali.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo nám ho doručte do Aréna Sršňov, Drábova 3, 040 23 Košice (kontakt. osoba p. Demjénová, tel. číslo 0903 121 293) alebo nám ho pošlite emailom na .

Ak ste právnická osoba:

 1. Vypočítajte si percento z dane z príjmov právnickej osoby v prípade, že ste nedarovali sumu 0,5% Vašej dane na verejnoprospešné účely.
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla), prípadne elektronicky a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

V prípade otázok volajte na tel. č.: 0903 121 293.

Tlačivo si viete stiahnuť tu: Tlačivo 2%

Ďakujeme!Sponzori