LETNÝ ŠPORTOVO – HOKEJOVÝ TÁBOR S KURZOM KORČUĽOVANIA V ARÉNE SRŠŇOV
09.03.2023
LETNÝ ŠPORTOVO – HOKEJOVÝ TÁBOR S KURZOM KORČUĽOVANIA V ARÉNE SRŠŇOV

Milí malí hokejisti, ako aj "nehokejisti" a vážení rodičia, tak ako po minulé roky, tak aj tento rok bude náš hokejový klub HK Sršne Košice organizovať letné denné športovo - hokejové tábory. Počas tohto leta 2023 sme si pre vás pripravili štyri týždňové termíny:

 • 03. - 07.júl 2023
 • 10. - 14.júl 2023
 • 27. - 28.júl 2023
 • 28.august - 01.september 2023

 Tábory sú určené  pre všetky deti vo veku od 5 do 12 rokov. Deti budú rozdelené do skupín podľa veku a výkonnosti. Tábory sú vhodné aj pre dievčatá a taktiež pre úplných začiatočníkov ( aj pre  deti, ktoré nikdy nestáli doteraz na korčuliach a ktoré doteraz nenavštevovali náš hokejový klub ).

Usporiadateľ: HK Sršňe Košice

Miesto konania: Zimný štadión Aréna Sršňov, Drábova 3, 040 23  Košice – sídl. KVP.

Kontaktná osoba: Denisa Demjénová, tel. kontakt: + 421 903 121 293, email: demjenova@arenasrsnov.sk

Cena tábora: 240 € / osoba / 5 dní. Cena pre členov HK Sršne Košice, ako aj pre súrodenca je 220 €.

Počet účastníkov je obmedzení.

Cena tábora zahŕňa:

 • ·         kompletné zapožičanie hokejovej výstroje vrátane korčúľ, prilby a hokejky*
 • ·         kompletné zapožičanie brankárskej výstroje
 • ·         pitný režim, desiata, obed a olovrant
 • ·         1 až 2x denne tréning na ľade so skúsenými hokejovými trénermi
 • ·         tréning na suchu s trénerom
 • ·         celodenný pedagogický dohľad
 • ·         športové aktivity, výlet, hry a súťaže
 • ·         dres s menom dieťaťa a logom
 • ·         tričko s  logom
 • ·         šiltovka s logom hokejového kempu
 • ·         prednáška a výklad pravidiel s rozhodcom ľadového hokeja
 • ·         prednáška počítačovej krimi na internete
 • ·         diplom

*Zapožičanie výstroje len pre úplných začiatočníkov vo veku 5-8 rokov.

Program tréningového dňa**:  Pondelok, Streda, Piatok

 • ·         07:45-08.00  Príchod (rodičia privedú dieťa na miesto konania tábora)
 • ·         08:00-09:00  Tréning suchá príprava v telocvični
 • ·         09:45-10:45  Tréning na ľade (rozvoj hernej činnosti jednotlivca)
 • ·         11:00-11:50  Aktívny oddych
 • ·         11:50-12:30  Obed
 • ·         13:00-16:00  Športová aktivita / Výlet
 • ·         16:00-16:15  Odchod (rodičia prídu v tomto čase pre svoje deti)

Program tréningového dňa**: Utorok, Štvrtok

 • ·         07:45-08.00  Príchod (rodičia privedú dieťa na miesto konania kempu)
 • ·         08:00-09:00  Tréning suchá príprava v telocvični
 • ·         09:45-10:45  Tréning na ľade (rozvoj hernej činnosti jednotlivca)
 • ·         11:00-11:50  Aktívny oddych
 • ·         11:50-12:30  Obed
 • ·         13:00-14:00  Beseda
 • ·         14:45-15:45  Tréning na ľade
 • ·         16:00-16:15  Odchod (rodičia prídu v tomto čase pre svoje deti)

**Denný rozvrh je orientačný, môže sa zmeniť podľa okolností.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prihlásenie: Záväznú prihlášku vyplňte do 19.06.2023. Po odoslaní prihlášky je nutné uhradiť zálohu za tábor vo výške 120,-€ (možnosť uhradiť aj plnú sumu) do 15 kalendárnych dní odo dňa registrácie do pokladne hokejového klubu HK Sršne Košice na zimnom štadióne Aréna Sršnov (p.Demjénová – 0903 121 293). Ak objednávateľ nezaplatí zálohu do 15 pracovných dní od vyplnenia prihlasovacieho formuláru na internetovej stránke www.arenasrsnov.sk, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.

 Poznámka: Po dohode je možné zabezpečiť aj ubytovanie pre  zúčastnených (za príplatok).

Je potrebné so sebou doniesť:

 • ·         kópiu karty poistenca
 • ·         hokejovú výstroj (pre úplných začiatočníkov vo veku 5-8 rokov bude hokejová výstroj zapožičaná zadarmo)
 • ·         športové oblečenie + botasky s bielou podrážkou
 • ·         2 x suché prádlo (ribano, termoprádlo, ponožky)                            

Nie je dovolené nosiť predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť. Klenoty, mobilné telefóny, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí každý na vlastnú zodpovednosť. Škody spôsobené úmyselným konaním budú prekonzultované so zákonným zástupcom dieťaťa, poškodenou stranou a hradené až do výšky ako určil majiteľ, alebo prevádzkovateľ zariadenia. 

Tešíme sa na vás!Sponzori