škola korčuľovania

Ak máte záujem zlepšiť svoju korčuliarsku techniku zabezpečíme trénera a ľadovú plochu. Vhodné pre jednotlivcov aj pre skupiny, materské školy či základné školy. 

Škola korčuľovania je určená aj pre dospelých - kontakt Lucia Kupčová - 0907 933 641

Kurzy korčuľovania pre deti predškolského a školského veku

Hlavným cieľom je prístupnou formou naučiť deti základy korčuľovania, udržať a rozvinúť ich prirodzený záujem o pohyb a hru. Korčuľovanie je nielen základom pre dva najpopulárnejšie zimné športy - hokej a krasokorčuľovanie, ale aj jednou zo základných lokomócií, ktoré by deti mali zvládnuť v rannom detstve.  Hľadáme nové talenty pre krasokorčuľovanie a hokej.

V našom kurze si deti osvoja: 

• korčuľovania vpred – na dvoch nohách, na jednej nohe, odrazom striedavonož, prekladanie 
• jazda v drepe 
• korčuľovania vzad – na dvoch nohách, na jednej nohe, odrazom striedavonož, prekladanie 
• brzdenie vpred a vzad 
• obraty

Pri výuke sa prihliada na schopnosti dieťaťa a jeho vek, pričom súťaže a hry sú súčasťou každej hodiny.

Inštrukcie:   - dieťa odporúčame zabezpečiť lyžiarskou helmou( nie je podmienka), iné druhy chráničov nepotrebuje 
- korčule odporúčame kožené so šnurovaním, nie klipsové - oblečenie teplé (oteplovačky), ale dostatočne volné, aby sa mohlo dieťa voľne pohybovať, nezabudnúť rukavice a čiapku 
- zabezpečte ešte pred výukou všetko tak, aby dieťa zbytočne neodbiehalo na toaletu, dieťa počas výuky nesmie jesť.

Prihlasovanie:

- prihlasovať sa môžete priebežne na tel. č.: +421 907 933 641, mail:  lucia.kupcova@azet.sk

Sponzori