Verejná obchodná súťaž

Spoločnosť FLM, s.r.o. vyhlasuje v zmysle § 281 – 288 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov VEREJNÚ OBCHODNÚ SÚŤAŽ na dodávateľa jednotlivých integrálnych súčastí projektu „Prestavby Hokejbalového ihriska na multifunkčné s ľadovou plochou v rámci areálu Arény Sršňov“.

Projekt bude realizovaný v prípade schválenia žiadosti o poskytnutie príspevku správnou radou Fondu na podporu športu.

Vyhlasovateľ súťaže:

VÝZVY NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY:

  1. Nákup Unimobuniky pre obsluhu rolby na úpravu ľadu a jej umiestnenie ( Výzva_VOS UnimoKúpna zmluva unimoSršne_pôdorys_TP_2021 )
  2. Nákup mantinelov, plexiskla a príslušenstva ( Výzva_VOS mantinely, Kúpna zmluva mantinely )
  3. Nákup rolby na úpravu ľadovej plochy (súťažné podklady: ( Výzva_VOS_RolbaKúpna_zmluva_rolba )
  4. Montáž technológie chladenia a betónovej dosky ( Výzva_VOS plochaZmluva o dielo plochaVýkaz výmer - ARENA SRŠŇOV Stavba - betónová doska ĽP 26x56mVýkaz výmer - ARENA SRŠŇOV Technológia chladenia ĽP 26x56m )

Termín a miesto predloženia cenových ponúk:

Ponuky je potrebné predložiť najneskôr dňa 23.3.2021 do 14:00 hod. e-mailom na adresu: info@arenasrsnov.sk, osobne alebo poštou na adresu Drabova 1148/3, 040 23 Sídlisko KVP, Košice.

Vyhodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa do 3 pracovných dní od uzávierky predkladania súťažných návrhov. Vyhlasovateľ bude písomne informovať uchádzačov súťaže o výsledku súťaže do dňa 26.3.2021.

Sponzori