Letný športovo – hokejový tábor s kurzom korčuľovania v Aréne Sršňov

Milí malí hokejisti, ako aj "nehokejisti" a vážení rodičia, tak ako po minulé roky, tak aj tento rok bude náš hokejový klub HK Sršne Košice organizovať letné denné športovo - hokejové tábory. Počas tohto leta 2024 sme si pre vás pripravili tri týždňové termíny:

01.07. - 05.07.2024

22.07. - 26.07.2024

29.07. - 02.08.2024

 Tábory sú určené  pre všetky deti vo veku od 5 do 12 rokov. Deti budú rozdelené do skupín podľa veku a výkonnosti. Tábory sú vhodné aj pre dievčatá a taktiež pre úplných začiatočníkov ( aj pre  deti, ktoré nikdy nestáli doteraz na korčuliach a ktoré doteraz nenavštevovali náš hokejový klub ).

Usporiadateľ: HK Sršňe Košice

Miesto konania: Zimný štadión Aréna Sršňov, Drábova 3, 040 23  Košice – sídl. KVP.

Kontaktná osoba: Denisa Demjénová, tel. kontakt: + 421 903 121 293, email: demjenova@arenasrsnov.sk

Cena tábora: 260 € / osoba / 5 dní. Cena pre členov HK Sršne Košice, ako aj pre súrodenca je 240 €.

Počet účastníkov je obmedzení.

Cena tábora zahŕňa:

*Zapožičanie výstroje len pre úplných začiatočníkov vo veku 5-8 rokov.

Program tréningového dňa**:  Pondelok, Streda, Piatok

Program tréningového dňa**: Utorok, Štvrtok

**Denný rozvrh je orientačný, môže sa zmeniť podľa okolností.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prihlásenie: Záväznú prihlášku vyplňte do 17.06.2024. Po odoslaní prihlášky je nutné uhradiť zálohu za tábor vo výške 140,-€ (možnosť uhradiť aj plnú sumu) do 15 kalendárnych dní odo dňa registrácie do pokladne hokejového klubu HK Sršne Košice na zimnom štadióne Aréna Sršnov (p.Demjénová – 0903 121 293). Ak objednávateľ nezaplatí zálohu do 15 pracovných dní od vyplnenia prihlasovacieho formuláru na internetovej stránke www.arenasrsnov.sk, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.

 Poznámka: Po dohode je možné zabezpečiť aj ubytovanie pre  zúčastnených (za príplatok).

Je potrebné so sebou doniesť:

Nie je dovolené nosiť predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť. Klenoty, mobilné telefóny, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí každý na vlastnú zodpovednosť. Škody spôsobené úmyselným konaním budú prekonzultované so zákonným zástupcom dieťaťa, poškodenou stranou a hradené až do výšky ako určil majiteľ, alebo prevádzkovateľ zariadenia. 

Tešíme sa na vás!

Prihláška do letného tábora

Prihlásenie: Záväznú prihlášku vyplňte do 17.06.2024.
Po odoslaní prihlášky je nutné uhradiť zálohu za tábor vo výške 140,- € (možnosť uhradiť aj plnú sumu) do 15 kalendárnych dní odo dňa registrácie do pokladne hokejového klubu HK Sršne Košice na zimnom štadióne Aréna Sršnov (p. Demjénová – +421 903 121 293). Ak objednávateľ nezaplatí zálohu do 15 pracovných dní od vyplnenia tohto prihlasovacieho formuláru rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi. V prípade záujmu o preplatenie letného tábora zamestnávateľom sa cena denného tábora navyšuje o 20%.

Storno podmienky:

Tešíme sa na vás!

Sponzori