Darujte 2% z dane Sršňom Košice
Darujte 2% z dane Sršňom Košice

Podporte mládežnícky hokej v Košiciach a darujte 2% z dane Sršňom Košice (občianske združenie HK Sršne Košice, IČO: 42 33 17 57, Omska 2, 040 01  Košice).

Ak ste zamestnanec, ktorý nepodáva daňové priznanie – podáva za vás zamestnávateľ:

 1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom ho požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane
 2. Z potvrdenia si vyrátate buď 2% alebo 3% z Vašej zaplatenej dane. (3% v prípad, že ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali)
 3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (v prílohe pre FO) a spolu s Potvrdením o zaplatení dane ho
 4. Doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska  alebo doručte do Aréna Sršňov, Drábová ulica č. 3, 040 23 Košice (kontakt. osoba p. Mergleský, tel. číslo 0905 622 145)
 5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

 1. Vypočítajte si 2% z Vašej dane ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo ste odpracovali menej ako 40 dobrovoľníckych hodín. Minimálna suma sú 3€.
 2. Vypočítajte si 3% z Vašej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Alebo doručte do Aréna Sršňov, Drábová ulica č. 3, 040 23 Košice (kontakt. osoba p. Mergleský, tel. číslo 0905 622 145)

Ak ste právnická osoba:

 1. Vypočítajte si percento z dane z príjmov právnickej osoby v prípade, že ste nedarovali sumu 0,5% Vašej dane na verejnoprospešné účely.
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

V prípade otázok volajte na tel. č.: 0905 622 145.

Tlačivo si viete stiahnuť tu: Tlačivo 2%

Ďakujeme!

Ďakujeme tiež rodičom z hokejovej prípravky a ľuďom, ktorým na našom klube záleží za poukázanie 2% dane v roku 2018.

Ďakujeme!

Marek Mergleský

Sponzori