Konzultačné hodiny s predsedom HK Sršne Košice

Vážení rodičia detí z nášho klubu,

náš klub prechádza stále počiatočným obdobím fungovania a veci sa neustále vyvíjajú vpred. Kedže sú vaše deti zaregistrované v našom hokejovom klube a tiež tak ako ja (som tiež rodič hráča v našom klube) riešite budúcnosť svojich detí, rozhodol som sa, že vám budem max. nápomocný a pomôžem vám  zorientovať sa v systéme hokej - škola a poskytnúť vám čo najviac informácií. Preto pre tieto pre každého potrebné informácie, zriaďujem konzultačné hodiny a to každý utorok v čase od 16:30 do 17:30 hod. v priestoroch Arény Sršňov v Sršeň Caffe.

Budem rád, ak sa na mňa s vašimi podnetmi obrátite, aby sme tento náš maličký klub posúvali stále vpred.

Ďakujem vám,
Marek Mergleský

Hokejová prípravka 4

Vitajte na podstránke kategórie Hokejová prípravka 4 hokejového klubu HK Sršne Košice. Na tomto mieste nájdete všetky dôležité informácie o tejto kategróií, hráčoch, tréningoch či trenéroch.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa hokejovej prípravky, prípadne máte dobrý nápad ako posunúť našu prípravku vpred napíšte nám na a radi vám odpovieme.

Prečítajte si zaujímavý aj článok o hokejbale - Prečo hokejbal ako doplnkový šport k hokeju

Výsledky

Platba za činnosť

Príspevok na športovú činnosť klubu HK Sršne Košice je určený nasledovne:

Sezónny poplatok 2018/2019 HP4 - 350.00 € je splatný v dvoch splátkach: september 200€, január 150€. Vedúci: Pahuli Marek – 0907 307 393, mail: mapahui@gmail.com. Peniaze prosíme odovzdať v stanovených termínoch vedúcemu družstva.

+ doložiť do 15. septembra vzdelávací preukaz dieťaťa

Ak dieťa začne so športovou prípravou počas sezóny, zaplatí alikvotnú časť za tú časť sezóny, počas ktorej absolvuje športovú prípravu.

V prípade, že klub navštevujú dvaja súrodenci, tak má rodič nárok na zľavu z členského poplatku. Zľavu vo výške 50 % z členského poplatku si rodič uplatní na mladšie dieťa.

UPOZORNENIE: Platba za športovú činnosť je nevratná, s výnimkou prípadov dlhodobej PN potvrdenej lekárom (viac ako 2 mesiace). V prípade, že platba nebude uhradená ani v náhradnom termíne do 5 kalendárnych dní odo dňa splatnosti, po upozornení trénerom príslušnej kategórie môže klub pristúpiť k dočasnému obmedzeniu športovej činnosti pre hráča/hráčku.

Tréningy

Hráči


1. Baffi Alex
2. Čajka Jakub
3. DemiánSamuel
4. Fedorčák Nikolas
5. Gul Timon
6. Halász Ronald
7. Homolya Richard
8. Jurko Daniel
9. Kovalčík Adam
10. Papčo Boris
11. Pavlík Matúš
12. Pavlík Jakub
13. Pahuli Jonáš
14. Petro Tomáš
15. Rigda Šimon
16. Rovňák Dominik
17. Sasarák Jozef
18. Skalický Boris
19. Sklenárik Kristián
20. Tabačko Oliver
21. Vaľo Adrián


Sponzori