Projekt pre základné školy

„Podpora vzdelávania telesnej výchovy a zvýšenie pohybovej aktivity u žiakov základných škôl so špecifickým zameraním na korčuľovanie na ľade“

Kód projektu: 312011AMW4

Kurzy sú financované z prostriedkov Európskej únie v rámci výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Sponzori