Prenájom priestorov

Priestor na prenájom: Moyzesova 46, Košice

Spol. FLM s.r.o. ( konateľ Marek Mergleský ) ponúka na prenájom priestory vhodné na kadernícky salón, kozmetiku, manikúru, pedikúru, masáže a  pod.

Priestor je možné prenajať celý príp. len po jednotlivých miestnostiach.

Výmera celý priestor:  180 m2

Nájomné: 790 Eur + DPH

6 miestností s umývadlom, predpríprava na 3 ks kadernícke kreslá

V cene nájmu je vykurovanie priestorov, studená, teplá voda, odvoz odpadu, parkovacie miesto a svetelná reklama priamo na Moyzesovu ul.  Elektrická energia bude hradená nájomcom priamo na VSE.

Výmera miestností, ktoré je možné si samostatne prenajať:

Priestory sú k dispozícii od 1.4.2022

Kontakt:

var l=new Array(); l[0]='>';l[1]='a';l[2]='/';l[3]='<';l[4]='|107';l[5]='|115';l[6]='|46';l[7]='|118';l[8]='|111';l[9]='|110';l[10]='|115';l[11]='|114';l[12]='|115';l[13]='|97';l[14]='|110';l[15]='|101';l[16]='|114';l[17]='|97';l[18]='|64';l[19]='|111';l[20]='|102';l[21]='|110';l[22]='|105';l[23]='>';l[24]='"';l[25]='|107';l[26]='|115';l[27]='|46';l[28]='|118';l[29]='|111';l[30]='|110';l[31]='|115';l[32]='|114';l[33]='|115';l[34]='|97';l[35]='|110';l[36]='|101';l[37]='|114';l[38]='|97';l[39]='|64';l[40]='|111';l[41]='|102';l[42]='|110';l[43]='|105';l[44]=':';l[45]='o';l[46]='t';l[47]='l';l[48]='i';l[49]='a';l[50]='m';l[51]='"';l[52]='=';l[53]='f';l[54]='e';l[55]='r';l[56]='h';l[57]=' ';l[58]='a';l[59]='<'; for (var i = l.length-1; i >= 0; i=i-1){ if (l[i].substring(0, 1) == '|') document.write("&#"+unescape(l[i].substring(1))+";"); else document.write(unescape(l[i]));} " target="_blank" style="font-size: 1em;">

Sponzori