Spolufinancované projekty a dotácie

DOTÁCIA OD MESTA KOŠICE V ROKU 2023.

                      

Názov dotácie:            Fond mládežníckeho športu - kolektívne športy 2023

Poskytovateľ dotácie:      Mesto Košice

Výška dotácie:             5 408,00 eur

Využitie dotácie:           Dotácia bola použitá na prenájom ľadovej plochy pre hokejové triedy klubu HK Sršne Košice.


web stránka poskytovateľa dotácie: http://www.kosice.sk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ KOŠICKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM.

Názov projektu:            Vybudovanie vzduchotechniky s rekuperáciou v šatniach zimného štadióna Aréna Sršňov, Drábova 3, Košice

Poskytovateľ dotácie:      Košický samosprávny kraj

Výška dotácie:             12 698,14 eur

Výzva:                     ID–participácia/2021

Cieľ projektu:              Projekt má za cieľ zlepšiť kvalitu vzduchu v šatniach zimného štadióna „Aréna Sršňov“  

                            a odstránenie plesní, ktoré vznikajú z nedostatočného  vetrania  a nadmernej vlhkosti.


Košický samosprávny kraj poskytnutím dotácie prispieva k zvýšeniu kvalitatívnej úrovne vzduchu v šatniach zimného štadióna Aréna Sršňov, ktoré sú využívané mládežníckym hokejovým klubom a širokou verejnosťou.


Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom   Projekt je podporený spol. FLM s.r.o., (prevádzkovateľ Aréna Sršňov)            

web stránka poskytovateľa dotácie: https://web.vucke.sk/sk           web stránka prijímateľa dotácie: https://www.arenasrsnov.sk/projekty

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ŠPORT V ROKU 2022.

Názov projektu:            Modernizácia podláh v šatniach a chodbách na zimnom štadióne Aréna Sršňov v Košiciach

Poskytovateľ dotácie:      Slovenský olympijský a športový výbor

Výška dotácie:             13 400,00 eur

Výzva:                     Projekt zameraný na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry


Projekt modernizácie je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2022.

web stránka poskytovateľa dotácie: http://www.minedu.sk/register-poskytnutych-financnych-prostriedkov/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ KOŠICKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM.

Názov projektu:            Zlepšenie tréningového procesu HK Sršne Košice

Poskytovateľ dotácie:      Košický samosprávny kraj

Výška dotácie:             3 000,00 eur

Výzva:                     ID/2022

Cieľ projektu:              Cieľom projektu je skvalitniť činnosť detí a mladých ľudí v HK Sršne Košice, podporiť ich pravidelné športovanie

                            a vytvoriť podmienky pre zmysluplné a bezpečné trávenie voľného času a tým zvýšiť ich fyzickú zdatnosť.


Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom               Projekt je podporený spol. HK Sršne Košice, o.z.            

web stránka poskytovateľa dotácie: https://web.vucke.sk/sk                       web stránka prijímateľa dotácie: https://www.arenasrsnov.sk/projekty

Sponzori