Reklama u nás

Ponúkame možnosti prenájmu reklamných priestorov v interiéri a exteriéri zimného štadióna Aréna Sršňov

1) Reklamná plocha na mantineloch v hale pri ľadovej ploche (rozmer – šírka 2,0m x výška 0,83m) – INTERIÉR

2) Reklamný banner v hale pri ľadovej ploche za striedačkou (rozmer – šírka 5,2m x výška 5,1m) – INTERIÉR

3) Reklamná plocha na mantineloch hokejbalového ihriska v areáli Arény Sršňov (rozmer – šírka 2,0m x výška 0,83m) - EXTERIÉR

4) Reklamný banner na východnej fasáde zimného štadióna Aréna Sršňov (rozmer – šírka 5,1m x 10,7m) – EXTERIÉR 

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte na tel. č.: 0905 622 145 alebo emailom

Sponzori