Podporte mládežnícky hokejový klub s 515 malými hokejistami vo veku od 4 do 15 rokov darovaním svojich 2% z daní.
02.02.2024
Podporte mládežnícky hokejový klub s 515 malými hokejistami vo veku od 4 do 15 rokov darovaním svojich 2% z daní.

Výnimočne v roku 2024 (za rok 2023) sa podáva na občianske združenie RIGÓK, IČO: 52 149 111

Ak ste zamestnanec, ktorý nepodáva daňové priznanie – podáva za vás zamestnávateľ:

 1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na dane.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

  a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom POTVRDENIE OD ORGANIZÁCIE/ ORGANIZÁCIÍ, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

 4. Prečítajte si pozorne celé VYHLÁSENIE tlačivo je v editovateľnom .pdf a naše údaje sú predvyplnené.

 5. Chceme Vám za poukázanie 2 % (3 %) z Vašich daní poďakovať. Preto budeme radi, ak v daňovom priznaní zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).

 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04. 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 7. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 9. Vytlačené a podpísané Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte na daňový úrad podľa vášho bydliska alebo nám ho doručte do Aréna Sršňov, Drábova 3, 040 23 Košice (kontakt. osoba p. Demjénová, tel. číslo 0903 121 293) alebo nám ho pošlite emailom na a to najneskôr do 29.4.2024.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

 1. Vypočítajte si 2% z Vašej dane ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo ste odpracovali menej ako 40 dobrovoľníckych hodín. Minimálna suma sú 3€.
 2. Vypočítajte si 3% z Vašej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín a získate o tom Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 ako dobrovoľník pracovali.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo nám ho doručte do Aréna Sršňov, Drábova 3, 040 23 Košice (kontakt. osoba p. Demjénová, tel. číslo 0903 121 293) alebo nám ho pošlite emailom na .

Ak ste právnická osoba:

 1. Vypočítajte si percento z dane z príjmov právnickej osoby v prípade, že ste nedarovali sumu 0,5% Vašej dane na verejnoprospešné účely.
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla), prípadne elektronicky a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

V prípade otázok volajte na tel. č.: 0903 121 293.

Tlačivo si viete stiahnuť tu: Tlačivo 2%

Ďakujeme!
Sponzori