Pozvánka na zápis prvákov na ZŠ Drábová
07.02.2022
Pozvánka na zápis prvákov na ZŠ Drábová

Vážení rodičia, veľmi si vážime, že Váš syn – dcéra navštevuje tréningy hokejovej prípravky kategórie pre začiatočníkov, prvákov, druhákov, tretiakov, štvrtákov  v našom hokejovom klube HK Sršne Košice. Náš hokejový klub už viac ako šesť rokov spolupracuje so susednou základnou školou ZŠ Drábova. Túto základnú školu, ktorá sa nachádza len 30 m od zimného štadióna Aréna Sršňov,  v súčasnosti navštevuje už viac ako 100 detí prvého a druhého stupňa ZŠ, ktorí aktívne hrávajú hokej v našom hokejovom klube HK Sršne Košice. Rodičia sa na túto školu rozhodli dať svoje deti z dôvodu, že je to štandardná základná škola, v ktorej  je vyučovací  proces na 1. mieste. Popri vyučovaní, ale škola umožňuje začínajúcim mladým hokejistom aj aktívne sa venovať hokeju.

V dňoch 1.a 2. apríla 2022 sa na ZŠ Drábova uskutoční zápis prvákov, na ktorý by sme vás radi pozvali. Zápis je vhodný aj pre druhákov, tretiakov a štvrtákov z nášho hokejového klubu, aby sa bližšie oboznámili so ZŠ Drábova.

Výhody rodičov, ktorých deti hrávajú hokej a  umiestnia ich v tejto základnej škole, sú viaceré:

-          vyučovanie 3 cudzích jazykov, informatika od 2.ročníka

-          pestrá ponuka záujmovej činnosti a mimoškolských aktivít

-          systematická športová príprava ako súčasť vyučovania

-          1 x týždenne tréning navyše oproti klubovým tréningom

-          k dispozícii vlastná šatňa na zimnom štadióne

-          dochádzanie z hokejového tréningu do školy a aj na hokejový tréning s trénerom

-          telocvikári z radov hokejových trénerov = poctivé hodiny telesnej výchovy

-          dve novozrekonštruované telocvične

-          novozrekonštruované šatne

-          zimný štadión v areály školy, hokejbalové a multifunkčné ihrisko

Marek Mergleský – predseda mládežníckeho hokejového klubu HK Sršne Košice: "Riaditeľka ZŠ Drábova p. Kmiťová mi jedného dňa pred piatimi rokmi, keď sme spolu zakladali triedu s rozšírenou športovou prípravou so zameraním na ľadový hokej, položila otázku: p. Mergleský, športovcom nebudeme znižovať latku vyučovania, že nie? Nie, v žiadnom prípade. Škola je na prvom mieste. Žiak nemá dobré známky = žiak nehrá hokej pokiaľ si ich neopraví." 

Na margo šumu rodičov, ktorí neumiestnia deti do hokejovej triedy, pretože sa podľa nich nebudú učiť, chcem odkázať jedno: Na ZŠ Drábova nemáme samostatné hokejové triedy. Triedy sú zmiešané chlapci s dievčatami a tiež štandardní žiaci spolu so športovcami. Aj ja som prešiel hokejovými  triedami v 80. rokoch. Bolo nás v triede 33 hokejistov. To, že z hokejistov nemôžu byť v budúcnosti  pracovne úspešní ľudia, je mýtus. Z mojich spolužiakov sú dnes viacerí právnici, prokurátori, majitelia firiem, zamestnanci IT firiem. To hovorí za všetko.


Sponzori