Predseda hokejového klubu HK Sršne Košice Marek Mergleský si dňa 16.4.2024 z rúk prezidenta U.S.Steel Košice James E. Bruno prevzal darovací šek v hodnote 1 000 Eur.
19.04.2024
Predseda hokejového klubu HK Sršne Košice Marek Mergleský si dňa 16.4.2024 z rúk prezidenta U.S.Steel Košice James E. Bruno prevzal darovací šek v hodnote 1 000 Eur.

Hokejový klub HK Sršne Košice si veľmi cení každú podporu a ďakuje spol. U.S.Steel Košice, za darovací šek na nákup hokejových výstrojí, pre nových začínajúcich malých hokejistov, na projekt ,, Poď sa s nami učiť korčuľovať a hrať hokej,,. Spol. U.S.Steel dnes zverejnila mená organizácií a projektov, ktoré získali podporu v rámci grantového programu Spoločne pre región 2024. Celkovou sumou 30 000 Eur bolo podporených 11 projektov z Košického a Prešovského kraja, ktoré sú zamerané na vzdelávanie a voľnočasové aktivity pre deti.

Špecifickou črtou všetkých projektov je aktívne zapojenie zamestnancov hutníckej firmy, v našom prípade p. Milana Lučana, nášho rodiča z kategórie hokejovej prípravky HP 2 a HP 4, za čo mu veľmi pekne, v mene hokejového klubu,  ďakujeme. Nové hokejové výstroje poslúžia našim malým záujemcom z radov detí o hokej. Aj naďalej platí, že korčule, hokejka a prilba, pre začínajúceho malého hokejistu, sú v hokejovom klube HK Sršne Košice,  počas celého roka, zdarma.

Tešíme sa na vás v Aréne Sršňov na sídl. KVP na našich celoročných náboroch detí na hokej, ktoré sa konajú vždy v stredu o 16:45 hod. a tiež v sobotu o 09:30 hod.

Korčuľujeme a hráme hokej aj v lete, neváhajte a prihláste svoje deti k nám do klubu. Naše nové hokejové výstroje máme pre ne pripravené.

Tešíme sa na vás.

Všetky fotografie z odovzdávania šeku nájdete v našej fotogalérií na tomto mieste.

Viac informácií o grantovom programe USS Košice nájdete tu - Spoločne pre región 2024 pozná víťazov - U. S. Steel Košice (usske.sk)


Sponzori